Lege nr. 186 din 17/05/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 25/05/2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2003

pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/1996

privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora

 

Încărcare text...

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.   Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 3 septembrie 2003, cu următoarele modificări și completări:

   1. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

    "Art. 11. - (1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariaților îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă către membrii acestora. Dobânda la împrumuturi se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare."

   2. La articolul I punctul 3, articolul 12 va avea următorul cuprins:

    "Art. 12. - (1) Fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de împrumuturi membrilor săi sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contribuțiile acumulate ale acestora, la care se adaugă dobânzile anuale, fondurile proprii ale casei de ajutor reciproc și mijloacele bănești obținute de la uniunea teritorială județeană sau de la Uniunea Națională.

    (2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natură sau fonduri rambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (1).

    (3) Nu intră sub incidența interdicției prevăzute la alin. (2) contribuțiile la fondul social al membrilor, în condițiile în care acesta se restituie la încetarea calității de membru."

   3. La articolul I punctul 4, alineatul (11) al articolului 2 se abrogă.

   4. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:

    "5. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

    «Art. 41. - (1) Uniunea Națională și uniunile teritoriale supraveghează activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariaților. Controlul activităților desfășurate de casele de ajutor reciproc se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice în condițiile legii»."    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.    PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC    București, 17 mai 2004.

    Nr. 186.